Gruntowe wymienniki ciepła, centrale wentylacyjne
MIESZKAĆ ZDROWO
atis.biz.plKontakt z nami
atis.biz.pl

Wprowadzenie stosowanych obecnie energooszczędnych rozwiązań do budownictwa , spowodowało pogorszenie warunków naturalnych wewnątrz pomieszczeń.
Nowoczesna szczelna stolarka eliminuje dotychczasowy sposób wentylacji budynków.
W efekcie następuje koncentracja niepożądanych składniów w powietrzu,tj. dwutlenek węgla, para wodna, drobiny kurzu.
Duże nagromadzenie wilgoci prowadzi do wykraplania się pary wodnej w pomieszczeniach, powodując ich zawilgocenie.
Prowadzi to do rozwoju bakterii, grzybów i pleśni,wpływając niekorzystnie nawaruki bytowania domowników.


Skutecznym sposobem przeciwdziałania tym problemom, jest wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła.

Korzyści płynące ze stosowania wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w domach mieszkalnych można rozpatrywać w dwóch aspektach: komfortu i ekonomii.
Większość opracowań mówi, że systemy wentylacyjne zapewniają:

1.filtrację powietrza
2.skuteczne usuwanie przyktych zapachów
3.brak przeciągów, hałasu ulicznego
4.likwidację nadmiernej wilgoci w pomieszczeniach
5.stały dopływ świeżego powietrza
6.znaczną oszczędność w kosztach ogrzewaniaGRUNTOWY WYMIENNIK CIEPŁA

Bardzo dobrym uzupełnieniem systemu wentylacyjnego jest wykonanie gruntowego wymiennika ciepła (GWC)
Prawidłowo pracujący wymiennik daje korzyści latem i zimą.
Latem do pomieszczeń nawiewamy powietrze schłodzone do temperatury nawet 16 stopni C.
Zimą układ dogrzewa powietrze od temp.-20 C do +2 C.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie producenta gruntowych wymienników ciepła
. www.wymiennikgruntowy.pl   www.pro-vent.pl

WYKONANIE

Instalację wykonujemy z:
1.rur sztywnych,stalowych ocynkowanych,zaizolowanych wełną mineralną typu klimafix o grubości    dostosowanej do warunków.
 2.rury z tworzywa sztucznego układane na posadzce,układane w warstwie wylewki-system    rozdzielaczowy

GWC płytowy wykonany pod budynkiem.
 


 
O mnie

Moja firma zajmuje się wykonywaniem takich instalacji od 2000 r.
Wykonujemy instalacje głównie w domach jednorodzinnych.
Na wykonane prace udzielamy dwuletniej gwarancji, zapewniamy serwis pogwarancyjny.
Posiadam certyfikat wydany przez producenta GWC na montaż tych wymienników.atis.biz.plKontakt z nami